Wellness sparks success

Julkaistu 8. helmikuuta 2024 klo 11.14

 

 

Jos haluat lyhyemmän vastauksen, selaa tekstin loppuun.

 

Kuvitellaan, että on olemassa yritys X, joka on ravintola-alan yritys. Yrityksessä työskentelee 12 henkilöä. Ravintola on suhteellisen hyvin menestynyt organisaatio ja kiireinen mutta sillä ei ole kuitenkaan resursseja palkata uusia työntekijöitä. Yrityksen työntekijät kertovat päivittäin voivansa huonosti, työpaikalla on hankaluuksia ja ettei työpäivän jälkeen ole aina energiaa tehdä mitään. Kuulostaako tutulta?

Pitkään jatkunut kiire, resurssipula, kova työpaine, stressi ja näistä johtuva työilmapiiri on ajanut työntekijöitä pikkuhiljaa uupumuksen partaalle. Heikko työilmapiiri alkaa vaikuttamaan asiakkaisiin niin, että asiakaspalvelun laatu on kärsinyt työntekijöiden kireyden takia ja kanta-asiakkaita näkyy enää harvoin. Tällaista on jatkunut jo vuosia työpaikalla, työuupumus on ajanut työntekijöitä lyhyille sairauslomille, työntekijät ovat vaihtuneet koska kokevat työn olevan liian raskasta. Kaiken tämän seurauksena liikevoittokin on pienentynyt mm. sairauslomakustannusten noustessa ja asiakkaiden vähentyessä.

Yrityksen omistaja huomaa Instagramista yrityksen nimeltä Luminovax, joka tarjoaa työhyvinvointikonsultaatio apua. Yrityksen slogan on Wellness Sparks success. Omistaja vierailee sivuilla ja tunnistaa oman yrityksen tarpeen tällaiseen palveluun. Organisaatiossa on tapahduttava muutos. Hetken laskelmien tekemisen, arvioinnin ja pohdinnan tuloksena hän ottaa Luminovax omistajaan yhteyttä.

 

Yritys X ja Luminovax alkaa tekemään yhteistyötä. Kaikille työntekijöille tehdään laaja kartoitus työhyvinvoinnin tilanteesta hyvinvointinavigaattorin ja työtyytyväisyyskyselyn avulla. Hyvinvointinavigaattorin vastaukset käydään yhdessä läpi myös omistajan ja esihenkilöiden kanssa, sekä kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus tutustua omiin tuloksiinsa. Luminovax omistaja vierailee yrityksen toimipaikalla, havainnoi ja tutkii työtiloja, miettii ideoita, miten työympäristöstä saadaan toimivampi. Samaan aikaan hän kyselee työntekijöiltä siitä millaiset asiat toimivat ja millaiset ei.

 

Näiden jälkeen laaditaan laaja työhyvinvoinninkehittämissuunnitelma, jota käydään läpi yritys X omistajan ja työntekijöiden kanssa. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, toimisiko asiat organisaatiossa. Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma jalkautetaan organisaatioon asteittain, jotta muutoksia ei tulisi liikaa kerralla.

Puoli vuotta myöhemmin LuminovaX omistaja käy työpaikalla uudestaan ja tekee saman työtyytyväisyyskyselyn kuin aiemmin ja alkuperäistä mittaria verrataan uuteen tulokseen. Samaisen puolen vuoden aikana Luminovax on käynyt työpaikalla vähintään kerran kuukaudessa. Työntekijät voivat paremmin organisaatiossa, vaikka on kiire uudet toimintatapamuutokset ovat vaikuttaneet siihen, ettei stressiltä aina voi välttyä on työpaikalla opittu siihen, ettei oman kiireen ja stressin purkaminen muihin auta.

 

Työntekijät ovat päässeet vaikuttamaan työtapoihin, saaneet enemmän vastuuta,he ovat kehitelleet organisaatiolle uusia tapahtumia sekä parantanut työilmapiiriä opettelemalla muun muassa palautteen antamista. Tauoista on myös muistettu pitää paremmin huolta. Työntekijät olivat tyytyväisiä ja innoissaan jopa uusista työpäivistä ja myös työn ulkopuolella he jaksoivat tehdä asioita. Työkavereista sai vapaa-ajalle lisää kavereita ja sairauslomien vähennyttyä oli mahdollista palkata kaksi uutta työntekijää pahimpiin kiireisiin. Myös uusia asiakkaita tuli organisaatioon, kanta-asiakassopimuksiakin syntyi lisää ja tapahtumat innostivat ihmisiä ja toi yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä työympäristöön että asiakkaille.

 

Lyhyesti siis: jos työntekijät voivat organisaatiossa huonosti, heidän palvelunsa laatu, työmotivaatio ja sitoutuneisuus työpaikalle kärsii. Jos työpaikalla on jatkuvasti kireä tunnelma, huono olla ja työpäivät ahdistavat/väsyttävät vapaa-aika menee aina palautumiseen eikä sekään aina riitä. Jos töihin tuleminen on valmiiksi vaikeaa, muuttuko se, jos työpaikalla ei tehdä muutoksia?

 

Pääsemme helposti syöksykierteeseen, työpaikan ongelmat menevät kotiin, jossa ne puretaan perheisiin/lähimpiin mikä voi aiheuttaa riitaa kotona. Kotona ei kykene palautumaan, jos työasiat pyörivät mielessä ja kun palataan taas töihin, töissä on vaikeata ja raskasta ja näin olemme jälleen lähtöpisteessä.

 

Kun taas tilanteessa, jossa työpaikalla on asiat hyvin. Työntekijöiden asenne ja motivaatio tehdä töitä on suurempi mikä vaikuttaa työn tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen. Hyvä, avoin ja rento työilmapiiri mahdollistaa sen, että asioista kyetään keskustelemaan. Työntekijä pääsee osallistumaan työpaikalla eri keinoin, työ ei kuormita henkisesti tai psyykkisesti ja työpaikalla on muutenkin hyvä olla. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa siis paremmin työpaikalla eikä kotona lähimmät ihmiset ” kärsi” uupuneesta työntekijästä ja työntekijä jaksaa myös vapaa-ajalla.

Hyvinvoiva työntekijä+ korkeampi työmotivaatio+ asenne= menestyneempi yritys (tuottavuus/tuloksellisuus)

 

Millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?

 

Huomautan! Tarinassa on hyvin kärjistettyä tekstiä siksi, että olisi helpompaa ymmärtää vastaus.

 

Love:

 

Maria


Lisää kommentti

Kommentit

Ei vielä kommentteja.