Arvoni

 

Yhteisöllisyys

Luonto

Merkityksellisyys

Ihmislähtöisyys

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Leikkisyys

Lempeys

Rakkaus

Ilo

Empatia

Tunnetaidot

Vuorovaikutustaidot

Resilienssi

Psykologinen turvallisuus

Aitous

Läsnäolo

Tietoisuus

 

Nämä ovat sellaisia arvoja, joiden pohjalta omaa työskentelyäni ohjaan. Arvoni pohjautuvat vahvasti siihen,millaista elämää itse elän ja mitä asioita pidän elämässäni tärkeänä. Siksi haluan ohjata toimintaani näiden arvojen kautta, ja kohdata ihmiset erilaisina yksilöinä organisaatioissa.