Kartoituksen rakenne

 

1) Alkukartoitus

 • Haastattelu
 • Kartoitustyökalut
  • Hyvinvointinavigaattori
  • Työtyytyväisyystutkimus
 • Havainnointi

 

2) Suunnitelman laatiminen

3) Suunnitelman jalkauttaminen

4) Suunnitelman toimivuuden tarkastaminen/muokkaaminen tarvittaessa

5) Tilannekartoitus

Työhyvinvointikartoitus

 

Kokonaisvaltainen työhyvinvoinikartoitus auttaa selvittämään organisaationne työhyvinvoinnin tilanteen nyt ja sen myötä luomaan kaikkia tukevan työhyvinvoinninkehittämissuunnitelman organisaatioon.

Kartoituksessa me käytämme hyvinvointinavigaattoria, joka on ammattilaisen luoma tutkimus siitä, miten ihminen toimii luontaisessa sekä paineisessa tilanteessa. Sen lisäksi käytämme työtyytyväisyystutkimusta, joka painottuu enemmän sosiaaliseen, henkiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin organisaatiossa.

 

Kehittämissuunnitelmassa käsittelemme jokaisen hyvinvoinnin osa-aluetta ja luomme kokonaisvaltaista työhyvinvointia organisaatiossa, joka auttaa myös työntekijän elämänhallinnassa ja jaksamista vapaa-ajalla. Käytämme suunnitelman luomiseen tutkittuja ja toimivia työkaluja sekä annamme mahdollisuuden myös työntekijöille vaikuttaa oman työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikalla.

 

Työhyvinvointiin panostaminen auttaa työmotivaation ja sitoutuvuuden kasvussa, panostaa työilmapiiriä ja sen kehittämistä, työn tehokkuus sekä työn imu paranee, vähentää sairaslomakustannuksia sekä antaa työntekijöille enemmän vapauksia työpaikalla. Hyvä työhyvinvoinnin johtaminen näkyy myös ulospäin, jolloin työpaikalle on myös helpompi saada tuotua uusia tekijöitä. 

 

Kartoituksen yhteydessä rakennamme siis yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen strategian organisaatioonne.

 


Tyhypäivän Riemu

 

Tyhypäivän riemu on meidän kehittämä tapahtuma, jonka avulla saadaan organisaation sosiaalinen hyvinvointi paranemaan.

Teemme töitä enemmän tiimeissä ja työkavereiden kanssa, jolloin sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Useasti meillä on myös erilaiset perspektiivinäkökulmat siitä, millainen on sosiaalisen hyvinvoinnin tilanne organisaatiossa.

Tyhypäivän riemun on siis esimerkiksi työhyvinvointipäivän yhteydessä järjestettävä tapahtuma, joka mahdollistaa ymmärtämään sosiaalisen hyvinvoinnin kokonaisuuden sekä merkityksen työpaikalla.

Tapahtumaan kuuluu sosiaalisen hyvinvoinnin koulutus ( Sosiaalinen hyvinivointi ja sen kehittäminen työyhteisössä)

Sen lisäksi haluamme parantaa työilmapiiriä ja kehittää työyhteisöä tiiviimmäksi, joten emme tule vain kouluttamaan vaan

pidämme tutkittuja ja tehokkaita toiminnallisia tehtäviä, jotka auttavat työilmapiirin parantamisessa.

Tapahtuma voidaan järjestää esimerkiksi työpaikalla, mutta myös erikseen varattavassa tilassa mikä voidaan tehdä yritykseni puolelta. Tässä tapauksessa hinta nousisi tilavuokrauksen verran, mutta myös organisaatio itse voi varata tilan ainoana ehtona hyvä äänentoisto, tilaa liikkua sekä mahdollisuuden näyttää valkotaululta esitystä.


Sosiaalinen hyvinvointi ja sen kehittäminen- koulutus

Tyhy-päivän Riemuun sisältävän koulutuksen voit ostaa myös ilman toiminnallisia osuuksia, mutta laajempana kokonaisuutena.

Sosiaalisen hyvinvoinnin koulutuksessa käydään läpi 

 • Ihmissuhteet
 • Vuorovaikutus
 • Empatia
 • Yhteisöllisyys
 • Resilienssi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Tunteet, tunneäly ja tunteiden säätely
 • Sosiaalinen identiteetti
 • Sosiaalinen pääoma
 • Konfliktitilanteet
 • Miten sosiaalista hyvinvointia voi kehittää työhteisössä.
 • Mikä merkitys sosiaalisella hyvinvoinnilla on.

 

Koulutuksen kesto yhteensä 3h.