Sosiaalinen hyvinvointi ja sen kehittäminen

 

Tyhy-päivän Riemuun sisältävän koulutuksen voit ostaa myös ilman toiminnallisia osuuksia, mutta laajempana kokonaisuutena.

Sosiaalisen hyvinvoinnin koulutuksessa käydään läpi 

 • Ihmissuhteet
 • Vuorovaikutus
 • Empatia
 • Yhteisöllisyys
 • Resilienssi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Tunteet, tunneäly ja tunteiden säätely
 • Empatia
 • Sosiaalinen identiteetti
 • Sosiaalinen pääoma
 • Konfliktitilanteet
 • Miten sosiaalista hyvinvointia voi kehittää työhteisössä.
 • Mikä merkitys sosiaalisella hyvinvoinnilla on.

 

Koulutuksen kesto yhteensä 3h.