Kartoituksen rakenne

 

1) Alkukartoitus

  • Haastattelu
  • Kartoitustykalut
    • Hyvninvointinavigaattori
    • Työtyytyväisyystutkimus
  • Havainnointi

 

2) Suunnitelman laatiminen

3) Suunnitelman jalkauttaminen

4) Suunnitelman toimivuuden tarkastaminen/muokkaaminen tarvittaessa

5) Tilannekartoitus

Työhyvinvointikartoitus

 

Kokonaisvaltainen työhyvinvoinikartoitus auttaa selvittämään organisaationne työhyvinvoinnin tilanteen nyt ja sen myötä luomaan kaikkia tukevan työhyvinvoinninkehittämissuunnitelman organisaatioon.

Kartoituksessa me käytämme hyvinvointinavigaattoria, joka on ammattilaisen luoma tutkimus siitä, miten ihminen toimii luontaisessa sekä paineisessa tilanteessa. Sen lisäksi käytämme työtyytyväisyystutkimusta, joka painottuu enemmän sosiaaliseen, henkiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin organisaatiossa.

 

Kehittämissuunnitelmassa käsittelemme jokaisen hyvinvoinnin osa-aluetta ja luomme kokonaisvaltaista työhyvinvointia organisaatiossa, joka auttaa myös työntekijän elämänhallinnassa ja jaksamista vapaa-ajalla. Käytämme suunnitelman luomiseen tutkittuja ja toimivia työkaluja sekä annamme mahdollisuuden myös työntekijöille vaikuttaa oman työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikalla.

 

Työhyvinvointiin panostaminen auttaa työmotivaation ja sitoutuvuuden kasvussa, panostaa työilmapiiriä ja sen kehittämistä, työn tehokkuus sekä työn imu paranee, vähentää sairaslomakustannuksia sekä antaa työntekijöille enemmän vapauksia työpaikalla. Hyvä työhyvinvoinnin johtaminen näkyy myös ulospäin, jolloin työpaikalle on myös helpompi saada tuotua uusia tekijöitä. 

 

Kartoituksen yhteydessä rakennamme siis yhdessä työhyvinvoinnin johtamisen strategian organisaatioonne.