LUONTAINEN TYYLI

MUUTOS ALKAA YMMÄRTÄMISESTÄ

Mielekkääseen navigointiin tarvitaan päätepisteen eli tavoitteen lisäksi lähtöpiste. Lähtötilanteen kartoittaminen on keskeisen tärkeää, löydämme juuri sinulle ne oikeat muutostarpeet ja toteutamme juuri sinun kannaltasi oikeassa järjestyksessä.


Kun tunnistat luontaisen tyylisi, opit toimimaan tavalla, joka vahvistaa motivaatiotasi

Miksi luontainen tyyli?

Meille kaikille on aikojen saatossa muotoutunut oma tapamme ja tyylimme toimia. Oma tapa tuntuu mielekkäältä ja olemme yksinkertaisesti tottuneet siihen jopa niin, että se on kuin autopilotilla toimisi.

Emme välttämättä itse tunnista sitä.

Ympäristö vaikuttaa suuresti siihen, miten lopulta toimimme. Toimimme erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä eri tavoin, mutta lisäksi tapaamme toimia vaikuttaa myös se, minkälaisia ovat meidän luontaiset toimintamallimme. Luontaiset toimintamallimme ovat perimän ja oppimisen tulosta.

VISUAALINEN RAPORTTI

Maria mahdollistaja

Olen sinun henkilökohtainen valmentajasi

Tilauksen jälkeen lähetämme sinulle kartoituslinkin sähköpostiisi

Kartoituksen täyttäminen kestää noin 15-20 min.

Kun olet täyttänyt kartoituksen, sovin kanssasi puhelimitse tapaamisen. Tapaamme joko netissä tai kasvotusten, mahdollisuuksien mukaan.

Tapaamisessa käymme läpi hyvinvointinavigaattorisi ja saat selkeän ymmärryksen siitä, mitkä ovat vahvuutesi. Mikäli sinulla on kehityskohteita, käymme ne läpi.

Kerron sinulle, mitä sinun kannattaisi ensimmäiseksi muuttaa , jotta saat parhaat tulokset ja pääset hyvään alkuun hyvinvoinnin polulla. Lisäksi käyn läpi, miten sinun kannattaa tehdä muutokset, jotta ne on mielekästä tehdä  ja saat pidettyä motivaatiosi yllä.

Palaverin lopuksi tiedät tarkkaan mitkä muutokset elintavoissasi johtavat parempaan hyvinvointiin.

MIKSI ET ALOITTAISI JO TÄNÄÄN?

Ymmärrettävään navigointiin tarvitaan päätepisteen eli tavoitteen lisäksi myös aloituspiste. Lähtötilanteen kartoittaminen on keskeisen tärkeää, löydämme juuri sinulle oikeat muutostarpeet ja toteutamme juuri sinun kannaltasi oikeassa järjestyksessä.

Toimintaamme ja käyttäytymiseemme vaikuttaa valtaisa määrä eri tekijöitä. Meidän on hiukan yksinkertaistettava asioita ja löydettävä yhteinen viitekehys ja sanasto, jotta voimme ymmärtää itseämme ja toisiamme. Vaikka yksinkertaistamme, emme lokeroi ihmisiä.

Me toimimme koko ajan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa. Täten lopullinen toiminta – ja ajattelutyylimme määräytyy aina tilannekohtaisesti.

HYVINVOINTINAVIGAATTORIn® luontainen tyyli-profiili on ennen kaikkea työkalu, joka auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa tapaasi toimia ja ajatella.

Profiili kuvaa toimintatyyliäsi, joka aktivoituu ”autopilotilla” toimiessasi eli silloin, kun et tietoisesti säätele toimintaasi ja ajatteluasi. Oma luontainen tyylisi on sinulle sujuvaa ja stressitöntä – lähes automaattista. Toiminta luontaisella tyylillä on myös usein energisoivaa ja mielekästä. On tärkeää huomata, että kukin meistä osaa toimia kaikilla tyyleillä.

Profiili auttaa sinua ymmärtämään, miksi jotkut tyylit toimia energisoivat sinua ja jotkut turhauttavat. Miksi jotkut asiat lisäävät stressiä ja toisissa asioissa aika unohtuu ja koemme olomme hyväksi.

Luontainen tyylimme määräytyy osin luonteenpiirteiden pohjalta ja osin oppimisen tuloksena. Profiilissa ei oteta kantaa luonteenpiirteisiin vaan siinä tarkastellaan tapaamme toimia ja ajatella. Usein sanotaan, että luonteenpiirteitä on vaikea muuttaa, mutta tapaamme toimia ja ajatella voimme muuttaa, mikäli niin haluamme.

 

Luontainen tyyli ei kerro mitään osaamisesta, lahjakkuudesta tai taidoista. Se ei arvioi eikä ennusta menestystä. Kaikilla tyyleillä toiminta ja ajattelu voi olla yhtä tuloksellista. Tärkeintä on tunnistaa oma tyylinsä, sen vahvuudet ja sudenkuopat, ja hyödyntää tätä tietoa mielekkäästi omassa toiminnassaan.

Profiilin tarkoitus ei ole kertoa kenellekään millainen hän on. Tavoitteena on tarjota työkalu, joka auttaa oppimaan jotain itsestään ja ymmärtämään omaa toimintaa paremmin.

Tärkeämpää kuin itse profiili on se, mitä ajatuksia ja oivalluksia profiili herättää ja miten se auttaa vahvistamaan itseymmärrystä.

Luontainen tyyli auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi, jotta opit hyödyntämään niitä paremmin. Harva meistä tunnistaa kaikkia vahvuuksiaan, saati sitten osaa hyödyntää niitä. Lisäksi opit jotain sudenkuopistasi, jotta voit pohtia, miten niitä voisi välttää. Oman itsesi ymmärtämisen ohella luontainen tyyli voi auttaa sinua ymmärtämään kanssaihmisiä paremmin ja etenkin arvostamaan moninaisuutta!

Profiilit perustuvat karkeisiin yksinkertaistuksiin. Kukin profiili on neljän perustyylin ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaikissa profiileissa on kaikkia päätyylejä, mutta jokin päätyylit ovat muita vahvemmin edustettuna mikä kertoo siitä, että ne ovat luontaisempia kuin muut tyylit.